Φωνητικά Προβλήματα

Προβλήματα φωνής τα οποία μπορούμε να επιλύσουμε μαζί
Κομβία (κάλοι) στις φωνητικές χορδές
Πολύποδες
Χαλάρωση των φωνητικών χορδών
Λαρυγγίτιδα
Βράχνιασμα
Υπερκόπωση της φωνής
Προβλήματα χροιάς
Αξιολόγηση φωνής

Αναλαμβάνω υπεύθυνα μετά από μια συνάντηση μας την βελτίωση της φωνής σας!
Σε περίπτωση που δεν δείτε αποτέλεσμα στον πρώτο μήνα δεν έχετε καμία υποχρέωση πληρωμής!