Μέθοδος Διδασκαλίας

Τριάντα πέντε χρόνια διδασκαλίας, έρευνας, επιμονής και αναζήτησης στη σωστή λειτουργία της φωνής στο λόγο και κατ’ επέκταση στο τραγούδι.

Θεωρώ πλέον πως μπορώ ξεκάθαρα να μιλήσω για τον τρόπο καλλιέργειας και θεραπείας της φωνής, ονομάζοντας τον τρόπο αυτόν σαν μια δική μου μέθοδο.

Ξεκινώντας από τις τρεις βασικές λειτουργίες της  φωνής που  είναι:

1) Αναπνοή

2) Αντήχηση

3) Ορθοφώνηση

 

Στο βιβλίο μου η (ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ) από της εκδόσεις Ανδρομηδά το 1993 αναλύω την κάθε λειτουργία χωριστά.

Ο τρόπος για να καλλιεργήσουμε ή να θεραπεύσουμε μια φωνή είναι ίδιος και στις δυο περιπτώσεις.

Η ιδιαιτερότητα του τρόπου που προτείνω και παροτρύνω το μαθητή είναι στη διαδικασία της φωνητικής άσκησης, ξεκινώντας πάντα από τη χαμηλότερη νότα που μπορεί να παράγει, με έντονη ρινική αντήχηση χωρίς ο ήχος να περιέχει αντηχήσεις από φαρυγγικά ή λαρυγγικά αντηχεία.

Το αποτέλεσμα της καθαρότητας του ήχου είναι αυτό που θα πρέπει ένα καλό αυτί δασκάλου, να διακρίνει και να κατευθύνει το μαθητή ώστε οι φωνητικές χορδές να ταλαντεύονται χωρίς να εφάπτονται μεταξύ τους.

Οι ασκήσεις που χρησιμοποιούμε είναι οι κλασικές ασκήσεις καλλιέργειας της φωνής π.χ.

στην αρχή διαστήματα δευτέρας, τρίτης, ένα – τρία – πέντε, ένα – τρία  πέντε οκτώ κ.λ.π.
Η έκταση δε θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τις δυο οκτάβες.

Μετά από αρκετό διάστημα άσκησης στα ρινικά αντηχεία και αφού δάσκαλος και μαθητής συμφωνούν με το αποτέλεσμα ίασης και προόδου όσον αφορά καθαρότητα, έκταση, ένταση, πλαστικότητα, διαφραγματική αναπνοή και φυσικά χαλαρότητα,αρχίζει το χαμήλωμα της αντήχησης προς τη μάσκα που και αυτό είναι στην ευθύνη του δασκάλου να ορίσει το ηχόχρωμα της μάσκας ταυτόχρονα με ένα άλλο συστατικό, τον όγκο, και να ξεκινήσει η καλλιέργεια του αντηχείου με τις ανάλογες ασκήσεις.

Για να περάσουμε μετά από αρκετό διάστημα στην καλλιέργεια των εγκεφαλικών αντηχείων με το γνώριμο λυρικό ηχόχρωμα και φυσικά με την καλλιέργεια της τρίτης οκτάβας προς τα επάνω.

Αφού λοιπόν κατανοήσουμε πολύ καλά τα τρία αντηχεία, – δηλαδή: ρινικά, μάσκα, εγκεφαλικά – μπορούμε μετά να πειραματιστούμε με τα φαρυγγικά και λαρυγγικά αντηχεία, έχοντας έτσι μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το βασικό ηχόχρωμα που μας δίνει το κάθε αντηχείο.

Ένα άλλο κεφάλαιο για σπουδή είναι η ενοποίηση των αντηχείων που προανέφερα μέσα από τις αποχρώσεις.